* BNNVARA - Hoe groen zijn de Europese verkiezingen?

Hoe groen zijn de Europese verkiezingen?

leestijd 3 minuten
Hoe groen zijn de Europese verkiezingen?

Milieuregels in Nederland zijn voor een belangrijk deel Europese regels, en een enorm deel van het Europese budget gaat naar landbouw. Toch hebben niet alle partijen natuur en milieu opgenomen in hun verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen.

80 procent van de regels rondom natuur en milieu is Europese wetgeving. En 40 procent van het Europese geld gaat naar landbouw, en dat heeft óók een enorme impact op hoe het gaat met onze natuur en het milieu. Om het maar even zo te stellen: deze verkiezingen zouden voor een belangrijk deel daarover moeten gaan.

Wat zie je daarvan terug in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen? Geert de Snoo, hoogleraar agrarisch natuurbeheer aan de Universiteit Wageningen, ploos met biologiestudenten Marleen van Dorst en Jordi van der Beek de programma’s door om te zien wat de partijen precies willen.

‘Er staat niks’
Eerst de PVV en Forum voor Democratie; want die partijen zijn een verhaal apart. ‘In de programma’s van die partijen staat eigenlijk niks over natuur en milieu’, zegt De Snoo tegen Menno Bentveld in Vroege Vogels. ‘Er staat niks, dus ze kunnen alle kanten op.’

Opmerkelijk, natuur en milieu als grote afwezige in die programma’s. Omdat het zoveel raakvlakken heeft met landbouwbeleid, waar zo’n enorm deel van het Europese geld naartoe gaat. Hoe zit dat precies met dat geld en waar het naartoe gaat? De Snoo: ‘Gemeenschappelijk landbouwbeleid bestaat uit twee onderdelen: inkomenstoeslagen voor boeren en plattelandsontwikkeling. Het budget voor landbouw gaat naar beneden, en Europa wil meer het accent leggen op plattelandsontwikkeling, waar ook de maatregelen voor natuur en milieu in zitten. Iedereen wil de directe inkomenssteun aan de boeren afbouwen, maar hoe? Koppel je de steun aan groene maatregelen? Of laat je het aan de markt over?’

Biodiversiteit
Volgens De Snoo is het logisch om dit soort vraagstukken op Europees niveau te beantwoorden: natuur en milieu trekt zich niets aan van landsgrenzen, en problemen gaan per definitie over grenzen heen. De belangrijke milieuregels komen dan ook uit Europa. ‘Maatregelen tegen vervuiling proberen we allemaal op dezelfde manier aan te pakken. Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden in de EU, is daarbij een belangrijk instrument om natuurgebieden in Europa te beschermen. Europa heeft zich met Natura 2000 voorgenomen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen.’

‘Je probeert met Natura 2000 het hele Europese natuurnetwerk met elkaar te verbinden’, vervolgt De Snoo. ‘Bij klimaatverandering schuiven soorten op, dus heeft Europa een samenhangend systeem nodig. Nu zitten de soorten bijvoorbeeld in België, maar die trekken naar het noorden, dus als ze in Nederland aankomen zijn ze ook veilig. Dat zijn de grote gedachten in Europa.’

Vijf partijen
Grote gedachten, die in sommige verkiezingsprogramma’s dus achterwege blijven. Andere partijen willen vooral de afspraken van Natura 2000 uitvoeren en handhaven, zoals de PvdA, de VVD, de ChristenUnie en het CDA, analyseert De Schoo. ‘Vijf partijen willen het echt béter doen, zij willen natuurgebieden binnen Europa meer met elkaar verbinden. Zij vinden dat Europa ook meer moet doen voor de natuurbescherming wereldwijd. Dat zijn D66, de SP, 50 Plus, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.’

Kijk het hele interview van Menno Bentveld met Geert de Snoo: